Τα τελικά προϊόντα παραδίδονται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

5 year warranty for good funcionality

5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας

Constructed & assembled in Greece

Κατασκευάζονται & συναρμολογούνται στην Ελλάδα

100% European raw materials

100% Ευρωπαϊκές πρώτες ύλες